Lacul Cuejdel din comuna Gârcina, judeţul Neamţ

Lacul Cuejdel este unul dintre cele mai mari lacuri de baraj natural din România şi este situat în Munţii Stânişoarei, în arealul comunei Gârcina, lângă Piatra Neamţ.

Rezervaţia este situată în bazinul hidrografic superior al Cuiejdiului – afluent pe stânga al Bistriţei – respectiv, pe cursul mijlociu al pârâului Cuiejdel.

Zona de alimentare a lacului este delimitată la nord de Vârful Tarniţelor (1.081 m) şi Măgura Gârcina (873 m); la est de culmea Hălăgeanu (1.017) şi Vârful Muncelul (1.067 m), la vest de Dealul Piciorul Crucii şi Piciorul Rotund.

Forma lacului este alungită în lungul văii principale pe direcţia NV-SE, iar la confluenţa cu paraiele Cuiejdel şi Glodu se ramifica pe cele două văi cu extinderea mai mare pe valea principală.

Barajul are o înălţime cuprinsă între 25 m spre malul drept şi 30 m spre malul stâng şi o lungime de circa 80 m.

Bazinul de alimentare al lacului are o suprafaţă de 8,75 km2 – majoritatea din subbazinul pârâului Cuiejdel şi restul din subbazinele pârâielor Glodu şi ale afluenţilor mai mici de pe versanţi.

Scurgerea din cuveta lacului în albia Cuiejdelului se realizează printr-o deschidere de aproximativ 3 metri aflată la contactul barajului cu versantul drept al văii.

În aval de lac mai există patru lacuri mici cu suprafeţe de câteva sute de m2 cantonate pe treptele rezultate în urma alunecărilor. Ele sunt lipsite de altă alimentare decât cea meteorică şi eventuala a unor mici izvoare.

Aici s-a creat un microclimat specific şi o vegetaţie caracteristică mediului lacustru. Caracterele fizico-chimice şi biologice încadrează lacul în clasa I de calitate a apei şi categorie oligosaproba, cu tendinţa spre mezotrofie.

Climatic, zona aparţine ţinuturilor montane joase aflate la contactul cu culoarul depresionar Cracău-Bistriţa, având o temperatură medie anuală este de 7,5-8°C şi o cantitate medie anuală de precipitaţii de circa 650 mm.

Solurile reflectă condiţiile pedogenetice ale zonei de contact respective, ele fiind brune – acide, brune podzolite şi rego – soluri carbonatice.

lacul-cuejdel-din-comuna-garcina-flickrIstoric  Lacul Cuejdel din comuna Gârcina:

Obiective principale de vizitat Lacul Cuejdel:

Lacul Cuejdel cu cele trei foișoare de lemn tip observator, dar şi zona pitorească împădurită cu păduri de fag pur alternând cu molid

Program de vizitare Lacul Cuejdel:

Tarif vizitare Lacul Cuejdel:

În apropiere de Lacul Cuejdel mai puteți vizita următoarele obiective turistice:

Mânăstirea Almaş din comuna Gârcina, Schitul de călugări “Daniil Sihăstrul”

Contact Lacul Cuejdel din comuna Gârcina:

Tel: 0233 242 270

Email:  –

Web:

Adresa  Lacul Cuejdel din comuna Gârcina:

Localitatea: comuna Gârcina, judeţul Neamţ

Strada:  –

GPS:  47°1′56″N 26°13′10″E

Cum se ajunge la Lacul Cuejdel:

Potrivit site-ului cuejdel.ro, există cel puţin două modalităţi de acces la lac:

Piatra-Neamţ – cartier Dărmăneşti – Ocol – Dobreni – Bodeşti – Crăcăoani (la stânga în centrul satului) – Magazia (drum dificil) – Cracăul Negru (paralel cu parâul) şi apoi pe un drum forestier parţial modernizat;

Piatra-Neamţ – Ocol – la stânga în intersecţie către centrul comunei Gârcina – satul Cuiejdi – schitul de călugări “Daniil Sihăstrul” de la Cuiejdi şi apoi pe un drum forestier destul de bun. Pe pârâul Cuiejdi se poate vedea o frumoasă cascadă, iar pentru cei care cunosc zona se poate ajunge, venind dinspre Gârcina, la celelalte două lacuri mai mici aflate în aval de lacul mare.

Galerie foto Lacul Cuejdel din comuna Gârcina:

Ai vizitat Lacul Cuejdel?

Ce ți-a plăcut cel mai mult la Lacul Cuejdel?

EU IUBESC ROMÂNIA PE FACEBOOK

Lasă un comentariu...

*